World Wide Web Consortium

World Wide Web Consortium, w skrócie W3C – organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę WWW oraz autora pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW.

 Jej celem jest umożliwienie wszystkim ludziom korzystania z dobrodziejstw Sieci bez względu na ich:

  • sprzęt,
  • oprogramowanie,
  • infrastrukturę,
  • język,
  • kulturę i położenie geograficzne,
  • możliwości umysłowe lub fizyczne.

W3C jest obecnie zrzeszeniem ponad 400 organizacji, firm, agencji rządowych i uczelni z całego świata. Publikowane przez W3C rekomendacje nie mają mocy prawnej, nakazującej ich użycie.

Wikipedia o World Wide Web ConsortiumWorld Wide Web Consortium

Strona internetowa World Wide Web ConsortiumWorld Wide Web Consortium w języku angielskim