Strona zawiera treści dotyczące dostępności instytucji publicznych, w tym przepisy prawa oraz materiały szkoleniowe i informacyjne.

Prezentowane materiały opracowane zostały przez podmioty zewnętrzne, w tym administrację rządową i organizacje pozarządowe, posiadające doświadczenie w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.