to dostosowanie przestrzeni budynków z wykorzystaniem uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień, usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.

Dostępność architektoniczna - wymagania prawne

Wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Dostępność architektoniczna instytucji publicznych - wydawnictwa

W Polsce duża część osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza narządu ruchu) ma nadal utrudniony dostęp do wielu miejsc użyteczności publicznej. Fizyczne bariery architektoniczne często stanowią przeszkodę nie do pokonania.

Poniższe publikacje ( pliki pdf) zawierają regulacje prawne, wskazówki dotyczące projektowania i budowania z uwzględnienim potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jak zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami?

Wizualizacja dostępnego budynku

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń może być zapewniana w sposób:

Dostępność lokalizacji

Artykuł 6, punkt 8 Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zobowiązuje do publikacji na każdej stronie internetowej w Deklaracji Dostepności informacji o dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami każdej siedziby Urzędu.