Dostępność architektoniczna - wymagania prawne

Wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Dostępność architektoniczna instytucji publicznych

W Polsce duża część osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza narządu ruchu) ma nadal utrudniony dostęp do wielu miejsc użyteczności publicznej. Fizyczne bariery architektoniczne często stanowią przeszkodę nie do pokonania.

Poniższe publikacje (.pdf) zawierają regulacje prawne, wskazówki dotyczące projektowania i budowania z uwzględnienim potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wizualizacja dostępnego budynku

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń może być zapewniana w sposób:

Dostępność lokalizacji

Artykuł 6, punkt 8 Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zobowiązuje do publikacji na każdej stronie internetowej w Deklaracji Dostepności informacji o dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami każdej siedziby Urzędu.

logo województwa małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego © 2022