Informacja na temat rozkładu pomieszczeń

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń może być zapewniana w sposób:

  • wizualny – np. w formie tablicy informacyjnej, planu, schematu, mapy, infokiosku, infomatu,
  • dotykowy – np. w formie planu tyflograficznego, tyflomapy, tablicy informacyjnej możliwej do czytania przez dotyk (np. pisanej alfabetem Braille’a), infokiosku lub infomatu dostosowanego do korzystania przez dotyk (np. z wykorzystaniem tzw. manipulatora),
  • głosowy – np. z użyciem infokiosku, infomatu z informacją głosową lub przekazywana wchodzącym przez dyżurującego pracownika,
  • inny – np. przez infokiosk lub infomat z informacją w języku migowym i/lub z informacją głosową wyposażony w pętlę indukcyjną

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

1) w zakresie dostępności architektonicznej:

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy

 

Webinarium: Informacja dotykowa - rekomendacje - Warszawska Akademia Dostępności - 7 grudnia 2022