Strony internetowe na temat dostępności

Wprowadzenie do dostępności internetowej i standardów W3C - World Wide Web Consortium

Program Dostępność Plus - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Biblioteka Liderów Dostępności - Polska Izba Rzemiosła Dostępnościowego - 80 publikacji

Dostępność cyfrowa - Kancelaria Premiera Rady Ministrów - 70 artykułów

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT)

 

https://widzialni.org/ - fundacja Widzialni - dostępność według standardu WCAG 2.1 

LepszyWeb.pl - Pracownia dostępności cyfrowej

Fundacja Widzialni

Kuźnia Dostępnych Stron

Spółdzielnia Socjalna Akces Lab

Dostępność stron internetowych

Kultura Wrażliwa

 

Spot promujący projekt Małopolska. Kultura wrażliwa