Strony internetowe na temat dostępności

Program Dostępność Plus - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/?utm_source=Google&utm_medium=Search&utm_campaign=MFiPR_MG

Biblioteka Liderów Dostępności - Polska Izba Rzemiosła Dostępnościowego - 80 publikacji

Dostępność cyfrowa - Kancelaria Premiera Rady Ministrów - 70 artykułów

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT)

 

Fundacja Widzialni - dostępność według standardu WCAG 2.1 - https://widzialni.org/

Pracownia dostępności cyfrowej - LepszyWeb.pl -https://lepszyweb.pl/https://lepszyweb.pl/

Fundacja Widzialni - Fundacja Widzialni

Kuźnia Dostępnych Stron - Kuźnia Dostępnych Stron

Spółdzielnia Socjalna Akces Lab - Spółdzielnia Socjalna Akces Lab

Niepełnosrawni - Dostępność stron internetowych Niepelnosprawni.pl - dostępność stron internetowych

Kultura Wrażliwa - https://kulturawrazliwa.pl/wiedza/

 

Spot promujący projekt Małopolska. Kultura wrażliwa