Dostępność cyfrowa na przykładzie dostępnych dokumentów Word i PDF - 19 maja 2022

Dziękujemy za udział w szkoleniu z zakresu dostępnych dokumentów Word i PDF. Szkolenie odbyło się 19 maja i poprowadzili je pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Patrycja Jamróz, Marek Pietras oraz Tomasz Koźmiński. Materiały dodatkowe znajdą Państwo poniżej.