Klawiatura z napisem w języku angielskim dostępność

Czym jest dostępność ?

Dostępność instytucji publicznej to zapewnienie uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego i życia publicznego, możliwie jak największej liczbie osób, bez względu na ich niepełnosprawność, wiek, status majątkowy, sprzęt i oprogramowanie. 

Dostępność jest prawem każdego człowieka.

Dostępność architektoniczna

to dostosowanie przestrzeni budynków z wykorzystaniem uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień, usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu...

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

to zapewnienie odpowiedniego sposobu przekazywania informacji z wykorzystaniem środków wspierających komunikację z odbiorcami usług publicznych...

Dostępność cyfrowa

to dostosowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych, do wytycznych WCAG, które wskazują jak zapewnić postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość, kompatybilność prezentowanych treści...