Tłumacz języka migowego

Pierwszym językiem głuchych jest Polski Język Migowy. Ma on odrębną gramatykę i składnię od polskiego. W związku z powyższym, Osoby Głuche mogą mieć problem ze zrozumieniem tekstu pisanego w języku polskim, zaś osoba nie znająca języka migowego ma problem ze zrozumieniem szyku zdań napisanych przez osobę Głuchą.

Do pokonania tej bariery służy Tłumacz języka migowego. Tłumacz to usługa polegająca na łączeniu osoby Głuchej z tłumaczem i z klientem przez Internet z użyciem połączenia wideo. To trochę taki Skype dla Osób Głuchych. Usługa ta zapewnia możliwość rozmowy z tłumaczem w dowolnym miejscu.  

Wideo Tłumacz Języka Migowego wg. Prawa

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się

  • administracja publiczna, służby ratowniczo-interwencyjne oraz publiczne jednostki ochrony zdrowia powinny zapewnić osobom głuchym dostęp do tłumacza języka migowego.

Urząd Marszałkowski już od kilku lat oferuje klientom Głuchym posługującym się językiem migowym usługę wideotłumacza języka migowego. Z usługi można korzystać w siedzibie Urzędu, na każdym stanowisku pracy wyposażonym w kamerę internetową, mikrofon, głośniki lub słuchawki. Klienci Urzędu mogą uruchomić usługę również w sposób zdalny, za pośrednictwem strony internetowej www.malopolska.pl.

Piktogram tłumacza języka migowego

Usługa oznaczona jest międzynarodowym symbolem pomocy osobom Głuchym w postaci migajacych dłoni.

 

Usługa tłumacza języka migowego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego

Tłumacze języka migowego

Tłumacze języka migowego przy pracy (fot. Migam.org)

Inne przykłady realizacji usługi:

Pomoc osobom niesłyszącym na dworcach

Zobacz jak działa obsługa niesłyszących w oddziale PZU