Karta komunikacji z osobą Głuchą

"Karty komunikacji z osobą Głuchą" to zbiór piktogramów oraz krótkich komunikatów słownych podzielonych na kilka części, które ułatwiają komunikację między pacjentem głuchym a pracownikami ochrony zdrowia (m.in. z ratownikami medycznymi, lekarzami, pielęgniarkami), zwłaszcza w stanach nagłych.

  • Osoba głucha może za pomocą karty wskazać ratownikowi informacje na temat swojego stanu zdrowia, objawów samopoczucia, stosowanych leków,
  • Karta powstała w ramach działania Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Collegium Uniwersytetu Zielonogórskiego (CM UZ),
  • Autorem Karty jest Piotr Kimla - ratownik medyczny i student CM UZ.
  • Współtwórcą Karty jest lek. Szymon Michniewicz - kierownik Szpitallnego Oddziału Ratunkowego w Zielonej Górze oraz członek Zarządu Lekarzy Medycyny Ratunkowej.

Fragment karty komunikacji z osobą Głuchą

Karta komunikacji z osobą Głuchą - Szpitalny Oddział Ratunkowy SOR
Karta komunikacji z osobą Głuchą- Lekarz
Karta komunikacji z osobą Głuchą - wywiad z Piotrem Kimlą

Karta komunikacji z osobą głuchą - Polski Związek Głuchych