Ikony informacyjne

Przykładowe oznakowanie budynków i pomieszczeń dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Ikony informacyjne

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej