Piktogramy do ilustracji tekstu łatwego do czytania (ETR)

74 piktogramy do pobrania z Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w  Małopolsce

Właścicielem praw autorskich Piktogramów ETR jest Województwo Małopolskiego.

Piktogramy udostępnia się na zasadach wskazanych w Ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Użycie loga Easy to Read (ETR) wymaga umieszczenia w publikacji tekstu:  “© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. More information at www.inclusion-europe.eu/easy-to-read” - więcej informacji o użyciu loga na stronie.

Opracowanie graficzne: Krzysztof Radoszek