Tekst odczytywalny maszynowo

Tekst, który może być odczytany przez syntezator mowy, przy pomocy czytnika ekranu (w telefonie komórkowym, na komputerze) z wykorzystaniem oprogramowania  (np. NVDA). Przykładem takiego tekstu jest strona internetowa.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują: [...]

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: [...]

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, [...].

Artykuły:

Tajemniczy tekst odczytywalny maszynowo - Jacek Zadrożny