Informacja dla osób Głuchych

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nakazuje przygotowanie informacji o zakresie działalności instytucji w postaci filmu z Tłumaczem języka migowego.

Przykłady filmów:

Informacja o Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Informacja o Biuletynie Informacji Publicznej

Tłumacz języka migowego

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują: [...]

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: [...]

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci [...], nagrania treści w polskim języku migowym [...],