Dodaj tytuł prezentacji

Tworząc prezentację nadaj jej tytuł.

Układ slajdów

Użyj wbudowanych układów slajdów, aby mieć pewność, że slajdy mają prawidłowo ułożone nagłówki i listy oraz że ich kolejność odczytu jest prawidłowa.

Kolejność odczytu slajdów

Jeśli Wstawisz inną zawartość (np. pole tekstowe), zostanie ona przeczytana przez czytnik ekranu w kolejności, w jakiej zostanie dodana do slajdu.

Tekst zastępczy

Obrazy oraz inne elementy wykres, mapa w PowerPoint powinny zawierać odpowiedni tekst zastępczy. Tekst zastępczy jest odczytywany przez czytnik ekranu i powinien pozostać nienaruszony podczas eksportowania do HTML lub PDF.

Tabela danych

Dostępne tabele mają przejrzystą strukturę i nagłówki.

Odnośniki (hiperłącza)

Program PowerPoint automatycznie tworzy hiperłącze, gdy użytkownik wklei do slajdu pełny adres URL i wciśnie Enter lub spację.

Inne zasady