Tekst zastępczy

Obrazy oraz inne elementy wykres, mapa w PowerPoint powinny zawierać odpowiedni tekst zastępczy. Tekst zastępczy jest odczytywany przez czytnik ekranu i powinien pozostać nienaruszony podczas eksportowania do HTML lub PDF.

 Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Formatuj obraz.

Wybierz ikonę Rozmiar i właściwości, a następnie opcję Tekst alternatywny.

Wprowadź odpowiedni tekst zastępczy w polu Opis (nie w polu Tytuł). 

Ekran programu Power Point