Inne zasady

  • Upewnij się, że wielkość czcionki jest wystarczająca. Jeśli prezentacja będzie wyświetlana na projektorze, rozmiar czcionki może być jeszcze większy
  • Zapewnij wystarczający kontrast. Jeśli prezentacja będzie wyświetlana na projektorze, czasami kontrast musi być jeszcze wyraźniejszy
  • Nie używaj koloru jako jedynego sposobu przekazywania znaczenia
  • Unikaj automatycznego przesuwania slajdów
  • W miarę możliwości korzystaj z prostych przejść między slajdami
  • W widoku Notatki nie umieszczaj informacji o dostępności, takich jak tekst zastępczy
  • Jeśli masz wbudowane wideo, upewnij się, że jest ono opatrzone kodowanymi podpisami
  • Jeśli masz wbudowany dźwięk, dołącz transkrypcję
  • Jeśli slajdy zawierają animacje, upewnij się, że są one krótkie i nie odwracają uwagi od najważniejszych treści na stronie
  • Używaj prostego języka