to zapewnienie odpowiedniego sposobu przekazywania informacji z wykorzystaniem środków wspierających komunikację z odbiorcami usług publicznych.

Mikrowykłady do kawy

Cykl mikrowykładów dostepni.eu tłumaczących dostepność. Mikrowykłady prowadzi dr Łukasz Dutka. Filmy zawierają transkrypcję i napisy zamknięte.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna - wymagania prawne

Wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Prosto i Kropka

"Prosto i kropka" to kampania edukacyjna, której celem jest usprawnienie komunikacji pisemnej Funduszy Europejskich, tak by więcej osób mogło sięgać po Fundusze Europejskie, a realizacja projektów była sprawniejsza.

Tekst odczytywalny maszynowo

Tekst, który może być odczytany przez syntezator mowy, przy pomocy czytnika ekranu (w telefonie komórkowym, na komputerze) z wykorzystaniem oprogramowania  (np. NVDA). Przykładem takiego tekstu jest strona internetowa.

Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

”Osoby niepełnosprawne to osoby posiadające swoje rodziny, pracę, zainteresowania, sympatie i antypatie, a także problemy i radości. Chociaż niepełnosprawność stanowi integralną część tego, kim są, sama w sobie nie określa tych osób. Nie zmieniaj ich w bohaterów lub ofiary niepełnosprawności. Traktuj te osoby jak indywidualne jednostki” – Judy Cohen, Praktyczny poradnik

Prosty język

Słowami przekazujemy informacje, wiedzę, wartościowe treści dlatego też musimy zadbać o to by nasze treści były jak najbardziej zrozumiałe i pisane prostym językiem. Należy zweryfikować treśćczy w sposób precyzyjny wskazuje i analizuje problem? Teksty pisane skomplikowanym i typowo „urzędniczym” językiem często przysparzają dużo problemów dla całkowicie zdrowych osób, co więc z osobami z niepełnosprawnością intelektualną?

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia

To informacja przygotowana w sposób jasny i zrozumiały dla osób z niepełnosprawnościami  intelektualnymi opubblikowana na stronie internetowej podmiotu publicznego.

Tłumacz języka migowego

Pierwszym językiem głuchych jest Polski Język Migowy. Ma on odrębną gramatykę i składnię od polskiego. W związku z powyższym, Osoby Głuche mogą mieć problem ze zrozumieniem tekstu pisanego w języku polskim, zaś osoba nie znająca języka migowego ma problem ze zrozumieniem szyku zdań napisanych przez osobę Głuchą.

Słownictwo związane z osobami z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami w sposób szczególny zwracają uwagę na to jak się do nich zwracamy. Dlaczego? Otóż wynika to z faktu, że już ze względu na swoją chorobę odróżniają się od osób sprawnych, dlatego też oczekują byśmy mówili o nich z szacunkiem.

Pętla indukcyjna

 Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu.