Osoby ze szczególnymi potrzebami to takie, które ze względu na swoje cechy albo okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami. Są to więc nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też inne osoby niesamodzielne, osoby starsze czy rodzice z dziećmi w wózkach dziecięcych.

Jak zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami?

Osoby ze szczególnymi potrzebami - Stowarzyszenie Sursum Corda

Bariery dostępności

Tak rób i Nie rób tak

Karwai Pun z brytyjskiej agencji Home Office Digital zajmującej się autyzmem razem ze swoim zespołem opracowała serię plakatów Dos and don'ts (Tak rób i Nie rób tak), przedstawiających zalecenia projektowania dotyczące dostępności.

Projektowanie dla użytkowników z ograniczeniami ruchu rąk i mobilności

Projektowanie dla użytkowników z ograniczeniami wzroku

Projektowanie dla użytkowników czytników ekranu

Projektowanie dla użytkowników Głuchych i niedosłyszących

Projektowanie dla użytkowników ze spektrum autyzmu