.dotx

Domyślny format szablonu programu Word. Tworzony podczas zapisywania stylu oraz formatowania dokumentu.

Adobe Acrobat Reader

Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader – bezpłatny program firmy Adobe Systems, udostępniany na większość platform komputerowych oraz mobilnych, służący do czytania publikacji elektronicznych w formacie PDF.

Alfabet Braille’a

Stworzony przez Louisa Braille’a, który w wyniku wypadku oślepł w dzieciństwie. Oparty jest na wojskowym systemie umożliwiającym odczytywanie rozkazów bez użycia światła. Jest jednym z pierwszych przykładów technologii asystujących.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna – publicznie dostępne oprogramowanie z interfejsem dotykowym zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych, z wyłączeniem aplikacji przeznaczonych do użytku na przenośnych komputerach osobistych.

ARIA

ARIA to specyfikacja rozbudowanych aplikacji internetowych wspierających dostępność, które zawierają elementy interaktywne, zmieniające się dynamicznie.

Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja to alternatywna ścieżka dźwiękowa stworzona z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. Stanowi ona werbalny opis treści przekazanej za pomocą obrazu.

Audiotekst

Audiotekst to usługa polegająca na odczytywaniu przez lektora wyświetlających się na ekranie napisów. Audiodeskrypcja opisuje wszystkie elementy obrazu.

Bariera

Bariera – przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Biała laska

Biała laska pełniąca funkcję znaku drogowego stała się najlepszym przyrządem służącym niewidomym do sprawnego przemieszczania się w przestrzeni.

Czytnik ekranowy

Czytnik ekranowy (po angielsku screen reader) – program komputerowy, który rozpoznaje i interpretuje informacje wyświetlane na monitorze komputera, a następnie przedstawia je użytkownikowi w postaci głosowej lub zostaje wysłany do brajlowskiego urządzenia wyjściowego.

Dostępność stron internetowych

Dostępność WWW (po angielsku web accessibility) – dziedzina wiedzy z zakresu interakcji człowieka z komputerem zajmująca się problematyką tworzenia stron i serwisów internetowych dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie cyfrowe (niepełnosprawnych, starszych, gorzej wykształconych, pozbawionych dostępu do szerokopasmowego internetu).

Ekstranet

Ekstranet – niepubliczną sieć telekomunikacyjną, do której dostęp może być uzyskiwany z punktów dostępu usytuowanych w więcej niż jednej strukturze organizacyjnej lub organizacji

Elementy strony internetowej

Elementy strony internetowej lub aplikacji mobilnej – tekst, grafikę, wykresy, mapy, multimedia, animacje, pliki oraz narzędzia do interaktywnego przesyłania danych.

ETR

Skrót od angielskich słów easy-to-read. Oznaczenie tekstu do łatwego do czytania i zrozumienia przeznaczonego dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, potrafiących czytać.

Focus

Focus (z języka angielskiego, skupienie) – zaznaczenie, wybranego elementu na stronie internetowej za pomocą klawisza tabulacji TAB, odwzorowane za pomocą ramki wokól przycisku menu, pola formularza.