Uniwersalne projektowanie

Uniwersalne projektowanie oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Rozwiązania przestrzenne uniwersalnego projektowania przewidują, że podstawowe działania będą z założenia odpowiadały potrzebom wszystkich użytkowników.