Miejsce postojowe - "koperta"

Miejsce postojowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej popularnie zwane kopertą posiada odpowiednie wymiary i oznakowanie.

Wymiary miejsc parkingowych obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa (z dnia 14 listopada 2017 r.):

§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej: 

1) szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;

2) szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;

 

Oznakowanie miejsca postojowego

 

Oznakowanie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej

 

Wikipedia - miejsce postojowe

Oznakowanie miejsca postojowego