Osoby ze szczególnymi potrzebami

Osoby ze szczególnymi potrzebami to takie osoby, które ze względu na swoje cechy lub okoliczności w których się znajdują muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z pozostałymi osobami. 

Jak zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami?