Artykuły na temat dostępności

Co to jest dostępność cyfrowa

Omówienie wymogów dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

Cztery zasady dostępności cyfrowej

Kto i jak korzysta z dostępności cyfrowej

Jakie są dobre praktyki z zakresu dostępności cyfrowej

 

Korzystam z dostępności cyfrowej

Korzystam z dostępności cyfrowej - Szymon Gawracz
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/korzystam-z-dostepnosci-cyfrowej---szymon-gawracz

Korzystam z dostępności cyfrowej - Rafał Kanarek
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/korzystam-z-dostepnosci-cyfrowej---rafal-kanarek