Dostępność

Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.

Wytyczne dla dostępności treści internetowych WCAG

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) to zbiór rekomendacji, których należy przestrzegać, aby zapewnić dostęp do treści internetowych możliwie szerokiej grupie użytkowników, włączajac w to osoby niepełnosprawne.

Zasady WCAG

Percepcja

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w dostępny dla nich sposób

Funkcjonalność

Komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być funkcjonalne (powinny pozwalać na interakcję)

Zrozumiałość

Treść oraz obsługa interfejsu użytkownika musi być zrozumiała

Rzetelność

Treść musi być wystarczająco rzetelna, aby mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych klientów użytkownika, włączając technologie asystujące

Wytyczne dla dostępności treści internetowych WCAG 2.1

Wytyczne dla dostępności treści internetowych w wersji 2.0 zostały opracowane w 2008 roku i nie uwzględniają zmian które w ostatnim czasie zaszły w świecie IT (technologie mobilne) oraz nie uwzględniały potrzeb osób słabowidzących oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. 5 czerwca 2018 roku opublikowano wersję 2.1 wytycznych, które są wstecznie kompatybilne z WCAG 2.0.

Ogólne wytyczne dostępności dla administracji RGAA

Ogólne wytyczne dostępności dla administracji (Référentiel Général d'Accessibilité des Administrations - RGAA) to kompleksowy zestaw procedur oceniania dostępności zgodnie z Wymogami dla dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) opracowany przez rząd francuski, zalecany przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji.

Polskie tłumaczenie Ogólnej specyfikacji technicznej dostępności dla administracji RGAA 3 2017

logo województwa małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego © 2022