Opublikowano WCAG 2.2

 Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) 2.2 definiują, w jaki sposób uczynić treści internetowe bardziej dostępnymi dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność serwisu internetowego

Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.

Wytyczne dla dostępności treści internetowych WCAG

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) to zbiór rekomendacji, których należy przestrzegać, aby zapewnić dostęp do treści internetowych możliwie szerokiej grupie użytkowników, włączajac w to osoby niepełnosprawne.

Wytyczne WCAG

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) wyjaśniają jak tworzyć strony internetowe i aplikacje aby udostępnić je osobom z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.

Wytyczne dla dostępności treści internetowych WCAG 2.1

Wytyczne dla dostępności treści internetowych w wersji 2.0 zostały opracowane w 2008 roku i nie uwzględniają zmian które w ostatnim czasie zaszły w świecie IT (technologie mobilne) oraz nie uwzględniały potrzeb osób słabowidzących oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. 5 czerwca 2018 roku opublikowano wersję 2.1 wytycznych, które są wstecznie kompatybilne z WCAG 2.0.

Ogólne wytyczne dostępności dla administracji RGAA

Ogólne wytyczne dostępności dla administracji (Référentiel Général d'Accessibilité des Administrations - RGAA) to kompleksowy zestaw procedur oceniania dostępności zgodnie z Wymogami dla dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) opracowany przez rząd francuski, zalecany przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji.

Polskie tłumaczenie Ogólnej specyfikacji technicznej dostępności dla administracji RGAA 3 2017 - (plik PDF, 2,53 MB)