Wytyczne WCAG

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) wyjaśniają jak tworzyć strony internetowe i aplikacje aby udostępnić je osobom z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.

Wytyczne opierają się na 4 zasadach:

Postrzegalność

Spraw by użytkownicy mogli korzystać ze strony internetowej lub aplikacji za pomocą dostępnych dla nich zmysłów.

Funkcjonalność

Spraw by użytkownicy mogli znajdować i używać treści oraz funkcji, niezależnie od tego, jak nawigują (np. za pomocą samej klawiatury, samej myszy).

Zrozumiałość

Spraw by użytkownicy rozumieli treści i sposób działania strony lub aplikacji.

Solidność (w polskim i unijnym prawie określana jako kompatybilność)

Spraw by treści i funkcje działały poprawnie w wielu różnych programach użytkowników (np. przeglądarkach internetowych oraz czytnikach ekranu osób niewidomych).

Więcej o zasadach WCAG