Tytuł dokumentu

Tworząc nowy skoroszyt, nadawaj mu tytuł.

Nazwa arkusza

Modyfikuj arkusz dokumentu.

Rodzaj czcionek

Do tworzenie dokumentów używaj czcionek bezszeryfowych.

Rozmiar czcionek

Pisz tekst większym rozmiarem czcionki.

Tabele

Wstawiaj tabele, nazwy opisowe oraz nagłówki w dokumencie.

Formatowanie komórek

Zwiększ odstępy między wierszami oraz dopasuj szerokość kolumn.

Tworzenie wykresów

Twórz wykresy i wprowadzaj dokładne etykiety oraz teksty alternatywne.