Tworzenie wykresów

Twórz wykresy i wprowadzaj dokładne etykiety oraz teksty alternatywne.

Aby stworzyć wykres zaznacz dane, które chcesz zaprezentować w programie i ze wstążki Wstawianie wybierz Polecane wykresy, gdzie pojawi się okno z wykresami, które program Excel przedstawia jako odpowiednie dopasowane dla danych.

W wykresach możemy dodawać etykiety. W tym celu zaznacz wykres i ze wstążki Projektowanie wybierz Dodaj elemnt wykresu. Z listy rozwijanej można wybrać dodatkowe elementy, które będą odpowiednie dla wykresu.

Pamiętaj, aby etykiety były czytelne dla osób niewdowidzących, więc staraj się dobierać odpowiedni rodzaj i rozmiar czcionki, kolor czy inne rzeczy.

Przy dodawaniu tesktu alternatywnego zazanacz wykres i ze wstążki Wstawianie wybierz Formatuj zaznaczanie, gdzie pojawi się z prawej strony okno z Formatowanie obszaru wykresu. Wybierz pozycję Rozmiar i właściwości, a następnie Tekst alnernatywny.

Dzięki dobranym wykresom można lepiej zrozumieć złożone informacje w programie.