Formatowanie komórek

Zwiększ odstępy między wierszami oraz dopasuj szerokość kolumn.

Przy zwiększaniu wysokości zazanacz całą tabele i ze wstążki Narzędzia Główne, wybierz funkcję Formatuj, a następnie wybierz z listy Wysokość wiersza.

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, gdzie możemy wpisać wartość wysokości wiersza. Odpowiednimi wartościami są 30 lub 40 i klikamy Ok.

Ustawiając szerokość kolumn ponownie przejdź do wstążki Narzędzia Główne i wybierz funkcję Formatuj, gdzie z listy wybierz Autodopasowanie szerokości kolumn.

Nie twórz wierszy z gęstym tekst. Taka czynność może być szczególnie trudna do przeczytania dla osób niedowidzących i z dysleksją.