Światowy Dzień Świadomości Dostępności - webinary

Jak tworzyć teksty alternatywne ? - 16 maja 2024

Co koordynator dostępności ma w komputerze ? (GAAD 2023) - 18 maja 2023

Dostępność cyfrowa na przykładzie dostępnych dokumentów Word i PDF - 19 maja 2022