Deklaracja Dostępności - wymagania

Podmioty publiczne są zobowiązane do sporządzania, w sposób dostępny cyfrowo, deklaracji dostępności.