Wytyczne dla dostępności treści internetowych WCAG

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) to zbiór rekomendacji, których należy przestrzegać, aby zapewnić dostęp do treści internetowych możliwie szerokiej grupie użytkowników, włączajac w to osoby niepełnosprawne.

Struktura WCAG

  • Zasady
  • Wytyczne
  • Kryteria sukcesu (A, AA, AAA)

Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych

 

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom


1 – Postrzegalność


1.1 – Alternatywa w postaci tekstu


1.1.1 ‑ Treść nietekstowa


A


1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie


1.2.1 ‑ Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)


A


1.2.2 ‑ Napisy rozszerzone (nagranie)


A


1.2.3 ‑ Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)


A


1.2.5 ‑ Audiodeskrypcja (nagranie)


AA


1.3 – Możliwość adaptacji  ­­‑ Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości


1.3.1 ‑ Informacje i relacje


A


1.3.2 ‑ Zrozumiała kolejność


A


1.3.3 ‑ Właściwości zmysłowe


A


1.3.4 ‑ Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym


AA


1.3.5 - Określenie prawidłowej wartości


AA


1.4 – Możliwość rozróżnienia ‑ Ułatwienie percepcji treści


1.4.1 ‑ Użycie koloru


A


1.4.2 ‑ Kontrola odtwarzania dźwięku


A


1.4.3 ‑ Kontrast (minimalny)


AA


1.4.4 ‑ Zmiana rozmiaru tekstu


AA


1.4.5 ‑ Tekst w postaci grafiki


AA


1.4.10 - Zawijanie tekstu


AA


1.4.11 - Kontrast dla treści niebędących tekstem


AA


1.4.12 - Odstępy w tekście


AA


1.4.13 - Treści spod kursora lub fokusa


AA


2 – Funkcjonalność


2.1 – Dostępność z klawiatury


2.1.1 ‑ Klawiatura


A


2.1.2 ‑ Brak pułapki na klawiaturę


A


2.1.4 - Jednoliterowe skróty klawiszowe


A


2.2 – Wystarczająca ilość czasu


2.2.1 ‑ Możliwość dostosowania czasu


A


2.2.2 ‑ Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie


A


2.3 – Ataki padaczki ‑ Migotanie


2.3.1 ‑ Trzy błyski lub wartości poniżej progu


A


2.4 – Możliwość nawigacji


2.4.1 ‑ Możliwość pominięcia bloków


A


2.4.2 ‑ Tytuły stron


A


2.4.3 ‑ Kolejność fokusu


A


2.4.4 ‑ Cel linku (w kontekście)


A


2.4.5 ‑ Wiele sposobów na zlokalizowanie strony


AA


2.4.6 ‑ Nagłówki i etykiety


AA


2.4.7 ‑ Widoczny fokus


AA


2.5 – Sposoby wprowadzania danych


2.5.1 - Gesty punktowe


A


2.5.2 - Anulowanie kliknięcia


A


2.5.3 - Etykieta w nazwie


A


2.5.4 - Aktywowanie ruchem


A


3 – Zrozumiałość


3.1 – Możliwość odczytania


3.1.1 ‑ Język strony


A


3.1.2 ‑ Język części


AA


3.2 – Przewidywalność


3.2.1 ‑ Po oznaczeniu fokusem


A


3.2.2 ‑ Podczas wprowadzania danych


A


3.2.3 ‑ Konsekwentna nawigacja


AA


3.2.4 ‑ Konsekwentna identyfikacja


AA


3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji


3.3.1 ‑ Identyfikacja błędu


A


3.3.2 ‑ Etykiety lub instrukcje


A


3.3.3 ‑ Sugestie korekty błędów


AA


3.3.4 ‑ Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)


AA


4 – Kompatybilność


4.1 – Kompatybilność


4.1.1 ‑ Parsowanie


A


4.1.2 ‑ Nazwa, rola, wartość


A


4.1.3 - Komunikaty o stanie


AA