Opublikowano WCAG 2.2

 Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) 2.2 definiują, w jaki sposób uczynić treści internetowe bardziej dostępnymi dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność obejmuje szeroki zakres niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności wzrokowe, słuchowe, fizyczne, mowy, poznawcze, językowe, w uczeniu się i neurologiczne.

Wersja angielska WCAG 2.2

Dostępnik o WCAG 2.2  - blog Jacka Zadrożnego