Ogólne wytyczne dostępności dla administracji RGAA

Ogólne wytyczne dostępności dla administracji (Référentiel Général d'Accessibilité des Administrations - RGAA) to kompleksowy zestaw procedur oceniania dostępności zgodnie z Wymogami dla dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) opracowany przez rząd francuski, zalecany przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji.

Polskie tłumaczenie Ogólnej specyfikacji technicznej dostępności dla administracji RGAA 3 2017 - (plik PDF, 2,53 MB)