Czytnik ekranowy

Czytnik ekranowy (po angielsku screen reader) – program komputerowy, który rozpoznaje i interpretuje informacje wyświetlane na monitorze komputera, a następnie przedstawia je użytkownikowi w postaci głosowej lub zostaje wysłany do brajlowskiego urządzenia wyjściowego.

Czytniki ekranowe są formą technologii asystujących, wykorzystywaną m.in. przez osoby niewidome i niedowidzące, lub prowadzące samochody czy obsługujące szereg komputerów jednocześnie.

Przykłady: