pies przewodnik

Pies przewodnik osoby niewidomej

Pies asystujący jest to pies, który towarzyszy osobie z niepełnosprawnością i wykonuje dla niej specjalne zadania. Mówiąc w skrócie, jest to pies na co dzień mieszkający z osobą z niepełnosprawnością, różniący się od zwykłego, domowego psa tym, że jest specjalnie wyszkolony i potrafi pomóc swojemu opiekunowi w codziennych czynnościach.

 Pies przewodnik a prawo:

Art. 2 pkt. 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych definiuje psa asystującego jako "odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym".

Pies asystujący jest to pies, który towarzyszy osobie z niepełnosprawnością i wykonuje dla niej specjalne zadania. Mówiąc krótko potrafi pomóc swojemu opiekunowi w codzennych czynnościach.

Szkolenie psa na przewodnika:

Etap szkoleń jest bardzo kosztowny - sięga nawet 30 tys. zł. Polega on na nauce odpowiedniego reagowania na wypowiedziane komendy. Aby stać się pełnoprawnym przewodnikiem pies musi przejść odpowiednią liczbę zajęć pod okiem wyspecjalizowanych trenerów. Po szkoleniu następuje egzamin. Gdy pies go zdaje, otrzymuje odpowiedni certyfikat dopuszczający do pełnienia służby.

Umiejętności zdobyte podczas kursu:

 1.  pies potrafi współpracować z właścicielem, porusza się prosto, dostosowuje tempo, nie szarpie, nie oddala się, trzyma się blisko,
 2. szybko reaguje na polecenia,
 3. odnajduje drzwi, windy, przystanki, ławki,
 4. bezpiecznie przechodzi przez przejścia : ulicę, schody,
 5. sygnalizuje kierunek marszu,
 6. omija napotkane na drodze przeszkody,
 7. jest obojetny na bodźcce rozpraszające - dzieci, żywność, inne psy,
 8. zatrzymuje się bez konieczności wypowiedzenia komendy : na przejściach, schodach oraz krawężnikach.

Komendy przyswojone przez psa przewodnika:

 1. siad,
 2. leżeć,
 3. do mnie,
 4. zostań,
 5. wolny,
 6. prowadź, lub naprzód.

Komu psy pomagają?

Psy są szkolone w zależności od funkcji, jakie będą pełnić. Mogą to być m.in.:

 • Pies przewodnik – najbardziej znany spośród pomagających osobom z niepełnosprawnością. Jest to pies wyszkolony indywidualnie do pomocy osobie niewidomej lub niedowidzącej, który np. pomaga swobodnie poruszać się w przestrzeni publicznej.
 • Pies asystent, zwany też serwisowym, to z kolei pies wyszkolony indywidualnie do pomocy osobie z niepełnosprawnością fizyczną, która nie jest w stanie wykonywać pewnych czynności dnia codziennego, jak np. zakładanie kurtki czy skarpetek, podniesienie przedmiotu, który upadł, zapalanie światła.
 • Pies szkolony do tego, by pomagać osobom niesłyszącym. Jego zadaniem jest informowanie właściciela o istotnych dźwiękach, np. dzwonku do drzwi, ale też o dźwięku syreny alarmowej.
 • Inne psy są też szkolone, by ostrzegać właściciela przed atakiem epilepsji. Pozwoli to przygotować się odpowiednio do ataku padaczki.

W Polsce najczęściej możemy spotkać psa przewodnika i psa asystenta. Coraz więcej też psów jest szkolonych do dogoterapii, czyli terapii np. dzieci z autyzmem.

Zgodnie z przepisami, konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Czego podczas treningu uczą się psy przewodnicy? - Kobieta (onet.pl)

Nazywam się pies, pies przewodnik + napisy - Fundacja VisMaior - YouTube

Mój pies, moje oczy. Film promujący udostępnianie psów przewodników - YouTube

Mogło być gorzej - Norweskie stowarzyszenie niewidomych 

Nie przeszkadzaj pracującym - Norweski Związek Niewidomych: