Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja to alternatywna ścieżka dźwiękowa stworzona z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. Stanowi ona werbalny opis treści przekazanej za pomocą obrazu.

Audiodeskrypcja pozwala osobom niewidomym na możliwość odbioru sztuki wizualnej, np. malarstwa, czy gry aktorskiej, dlatego też stosowana jest m.in. w muzeach, produkcjach audiowizualnych, teatrze, oraz podczas widowisk sportowych.

Wikipedia o audiodeskrypcji

Audiodeskrypcja – definicja i reguły

Niewidomy klient w banku (audiodeskrypcja) - Fundacja Vis Maior