PJM – polski język migowy

Polski język migowy (PJM) jest językiem wizualno-przestrzennym używanym w codziennej komunikacji przez społeczność Głuchych w Polsce.

 Korpusowy Słownik Polskiego Języka Migowego

Migajmy - nauka języka migowego PJM - Marta Malinowska

Świat Osób Głuchych - o języku PJM opowiada Iwona Cichosz-Yggeseth