ARIA

ARIA to specyfikacja rozbudowanych aplikacji internetowych wspierających dostępność, które zawierają elementy interaktywne, zmieniające się dynamicznie.

Nazwa pochodzi od angielskiego skrótu Accessible Rich Internet Applications (Dostępne Bogate Aplikacje Internetowe).

ARIA określa specyficzne atrybuty, które można dodać do znaczników HTML, aby dokładniej informować użytkowników technologii asystujących o stanach, rolach i właściwościach elementów stron i aplikacji.

Strona internetowa ARIA (w języku angielskim).