Pętla indukcyjna

 Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu.

Służy zarówno jednej osobie z dysfunkcją słuchu jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością.

Umożliwia ona osobom niedosłyszącym odbieranie nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku przez cewkę telefoniczną (T), w którą jest wyposażony każdy aparat słuchowy.

Pętle indukcyjne stosuje się w miejscach o dużym pogłosie czy też  w miejscach gdzie jest potrzebna dobra zrozumiałość mowy.

Pętle indukcyjne zamieszcza się min. w:

  • Środkach komunikacji miejskiej
  • Kościołach
  • Dworcach/Lotniskach
  • Salach wykładowych
  • Kinach/Teatrach

Osoby niedosłyszące często posługują się aparatami słuchowyni posiadającymi dwa tryby pracy:

Tryb pracy - mikrofon "M" - wzmacnia wszystkie dźwięki docierające do aparatu, wzmacniając jednocześnie głos osoby mówiącej obok jak i dźwieki otoczenia np. ruch uliczny.

Tryb pracy - telefon "T" - pozwala na odsłuchiwanie dźwięku ze słuchawki z wyłączonym mikrofonem. Dźwięk dociera bezprzewodowo, indukowany w cewce indukcyjnej poprzez pole wytwarzane w tzw. petli indukcyjnej.

Zasady Działania Pętli Indukcyjnej:

Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu prelegenta lub innego źródła dźwięku co pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia, hałasem otoczenia.

Sygnał pętli indukcyjnej będzie idealnie dopasowany do ubytku słuchu osoby niedosłyszącej, gdyż poziom głośności jest dopasowywany indywidualnie na aparacie słuchowym.

Z pętli indukcyjnej może w jednym momencie korzystać nieograniczona liczba użytkowników.

ZALETY STOSOWANIA PĘTLI INDUKCYJNYCH

  • Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy bezpośrednio czysty dźwięk,
  • Liczba osób korzystających w jednym czasie z pętli nie wpływa na jakość przekazu,
  • Z pętli indukcyjnej korzystać może nieograniczona liczba użytkowników,
  • Dzięki pętli indukcyjnej osoba słabosłysząca nie musi stosować dodatkowych urządzeń – wystarczy, że swoim aparacie zmieni tryb z „M” na „T”

Ikona pętla indukcyjna

Tablica informująca o możliwości korzystania z pętli indukcyjnej

 Przykładowe nagrania prezentujące dźwięk z użyciem pętli indukcyjnej i bez (pliki .mp3)

Przykładowe nagrania pochodzą z materiałów Grzegorza Kozłowskiego - Przewodniczącego Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących (PFOS)