Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

”Osoby niepełnosprawne to osoby posiadające swoje rodziny, pracę, zainteresowania, sympatie i antypatie, a także problemy i radości. Chociaż niepełnosprawność stanowi integralną część tego, kim są, sama w sobie nie określa tych osób. Nie zmieniaj ich w bohaterów lub ofiary niepełnosprawności. Traktuj te osoby jak indywidualne jednostki” – Judy Cohen, Praktyczny poradnik

Empatia oraz traktowanie drugiej osoby z szacunkiem jest elementem kluczowym w reacjach międzyludzkich.

Pamiętaj, że rozmowa zawsze może okazać się cenną nauką. Należy zwracać uwagę na to jak rozmawia się z osobami z niepełnosprawnościami aby ich do siebie nie zrazić i zachęcić do dalszych kontaktów.

Nie ma powodu abyśmy w obecności osoby niepełnosprawnej czuli się niezręcznie.

Gdy nie wiemy jak w danej sytuacji się zachować, po prostu zapytajmy.

  • Zwracaj się wprost do osoby niepełnosprawnej,
  • Zwracaj uwagę na określenia jakich używasz (więcej informacji w artykule na temat słownictwa związanego z osobami z niepełnosprawnościami),
  • Stań na wysokości rozmówcy,
  • Starannie dobieraj tematy do rozmów,
  • Jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś o wyjaśnienie/powtórzenie (dotyczy to osób z zaburzeniami mowy),
  • Bądź gotowy do udzielenia pomocy – jeśli zostaniesz o nią poproszony,
  • W razie pomocy osobie niedowidzącej/niewidomej nie używaj zwrotów typu: „o tam”, „w tamtą stronę”, „tędy”. Staraj się opisywać wszystko tak dokładnie by taka osoba mogła ominąć przeszkodę bez użycia wzroku.

Po więcej zasad sięgnij do poradników takich jak:

Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych