Tekst łatwy do czytania i zrozumienia

To informacja przygotowana w sposób jasny i zrozumiały dla osób z niepełnosprawnościami  intelektualnymi opubblikowana na stronie internetowej podmiotu publicznego.

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia opisywany jest też skrótem ETR od angielskich słów Easy to Read and Understand.

Piktogram oznaczający tekst łatwy do czytania i zrozumienia

Logo ETR na licencji Inclusion Europe

Użycie loga wymaga umieszczenia w publikacji tekstu:  “© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. More information at www.inclusion-europe.eu/easy-to-read”  - więcej informacji o użyciu loga na stronie.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują: [...]

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: [...]

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, [...].

Wydawnictwo "Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami" w tekście łatwym do czytania

Wydawnictwo "Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami" w tekście łatwym do czytania ETR  - Stowarzyszenie PSIONI psoni.org.pl

Materiały:

Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami ETR (plik PDF 1,62 MB)

Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia

ABC Dostępności: T jak Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

Tekst łatwy do czytania = tekst dostępny dla wszystkich

Nie piszcie nic dla nas bez nas! Angażowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w opracowywanie tekstów łatwych do czytania

Dostosowanie instytucji i usług publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, problemami zdrowia psychicznego

Publikacje Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia. Instrukcja - Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Linki do darmowych grafik

https://www.uk-ooe.at/index.php?id=1015
https://arasaac.org/pictograms/search
https://www.opensymbols.org/
https://www.sclera.be/en/vzw/home

Przykłady:

Informacje o koronawirusie – tekst łatwy do czytania i zrozumienia

Informacja o byłym Ministerstwie Cyfryzacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Wrocławski Informator możliwości i korzyści