Układ slajdów

Użyj wbudowanych układów slajdów, aby mieć pewność, że slajdy mają prawidłowo ułożone nagłówki i listy oraz że ich kolejność odczytu jest prawidłowa.

Wybierz Narzędzia główne > Nowy slajd, a następnie wybierz układ z rozwijanej listy.

Aby zmienić układ slajdów, wybierz kolejno Narzędzia główne > Układ, a następnie wybierz układ z rozwijanej listy.

Ekran programu Power Point

Używaj prostych przejść slajdów. Animacje i przejścia automatyczne slajdów mogą powodować problemy dla czytników ekranu.

powerpoint9