Dodaj tytuł prezentacji

Tworząc prezentację nadaj jej tytuł.

W menu wybierz Plik > Informacje, w kolumnie Właściwości, w polu Tytuł - Dodaj tytuł.

Ekran programu Power Point

Tytuł dokumentu możesz też wstawić w trakcie zapisywania.

powerpoint8