Odnośniki (hiperłącza)

Program PowerPoint automatycznie tworzy hiperłącze, gdy użytkownik wklei do slajdu pełny adres URL i wciśnie Enter lub spację.

Mogą one nie mieć sensu dla użytkowników czytnika ekranu lub innych, dlatego tekst linku powinien być opisowy.

Zaznacz link, kliknij go prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję Edytuj hiperłącze bądź naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + K.

Zmień tekst w polu Tekst do wyświetlania na bardziej wymowny opis miejsca docelowego.

Ekran programu Power Point