Dostępność architektoniczna instytucji publicznych

W Polsce duża część osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza narządu ruchu) ma nadal utrudniony dostęp do wielu miejsc użyteczności publicznej. Fizyczne bariery architektoniczne często stanowią przeszkodę nie do pokonania.

Poniższe publikacje (.pdf) zawierają regulacje prawne, wskazówki dotyczące projektowania i budowania z uwzględnienim potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa

Standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami - Ministerstwo Rozwoju - Budowlane ABC

Niezbędnik Urzędu Dostepnego - Katarzyna Maćkiewicz, Marcin Halicki

Dostosowywanie budynków użyteczności publicznej - teoria i narzędzia - Jolanta Budny

Planowanie dostepności - prawo w praktyce - Kamil Kowalski

Projektowanie bez barier - wytyczne - Kamil Kowalski

Włącznik projektowanie bez barier - Kamil Kowalski

Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych - LAB 60+

Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 

logo województwa małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego © 2022