Dostępność architektoniczna instytucji publicznych - wydawnictwa

W Polsce duża część osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza narządu ruchu) ma nadal utrudniony dostęp do wielu miejsc użyteczności publicznej. Fizyczne bariery architektoniczne często stanowią przeszkodę nie do pokonania.

Poniższe publikacje ( pliki pdf) zawierają regulacje prawne, wskazówki dotyczące projektowania i budowania z uwzględnienim potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa

Standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami - Ministerstwo Rozwoju - Budowlane ABC

Niezbędnik Urzędu Dostepnego - Katarzyna Maćkiewicz, Marcin Halicki

Dostosowywanie budynków użyteczności publicznej - teoria i narzędzia - Jolanta Budny

Planowanie dostepności - prawo w praktyce - Kamil Kowalski

Projektowanie bez barier - wytyczne - Kamil Kowalski

Włącznik 2.0 - projektowanie bez barier - Kamil Kowalski

Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych - LAB 60+

Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa