Dostępność lokalizacji

Artykuł 6, punkt 8 Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zobowiązuje do publikacji na każdej stronie internetowej w Deklaracji Dostepności informacji o dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami każdej siedziby Urzędu.

Przykładowy opis dostępności architektonicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ulicy Racławickiej 56