Uniwersalne projektowanie serwisów internetowych

Serwis internetowy jest platformą komunikacyjną z użytkownikami. Uniwersalnie zaprojektowany będzie dostępny dla każdego użytkownika.

W procesie projektowania biorą udział:

 • Inwestor
 • Wykonawca
 • Użytkownicy

Decyzja

Pierwszym i niezbędnym elementem jest podjęcie decyzji o stworzeniu serwisu dla wszystkich użytkowników. Oznacza to konieczność rezygnacji z myślenia o "przeciętnym" użytkowniku, a włączenie myślenia o każdym użytkowniku.

Uniwersalne projektowanie trwa dłużej i może kosztować nieco drożej przy wdrażaniu.

Użytkownicy

Kolejnym etapem jest analiza użytkowników, podczas której trzeba uwzględnić fakt, że niektórzy użytkownicy:

 • nie widzą
 • nie słyszą
 • nie rozumieją
 • korzystają z serwisu w sposób odmienny

Nie widzą...

Użytkownicy mający ograniczony dostęp do informacji wizualnej to między innymi:

 • użytkownicy niewidomi
 • użytkownicy słabowidzący
 • daltoniści
 • użytkownicy telefonów komórkowych
 • użytkownicy korzystający z wydruków
 • automaty

Nie słyszą...

Użytkownicy mający ograniczony dostęp do informacji dźwiękowej to między innymi:

 • użytkownicy niesłyszący
 • użytkownicy słabosłyszący
 • użytkownicy korzystający z informacji w trudnych warunkach
 • użytkownicy sprzętu bez nagłośnienia
 • automaty

Nie rozumieją...

Użytkownicy mający problem ze zrozumieniem treści to między innymi:

 • użytkownicy o obniżonej normie intelektualnej
 • użytkownicy z niskim wykształceniem
 • użytkownicy nieznający specjalistycznego i hermetycznego języka
 • obcokrajowcy i osoby słabo znające język polski
 • automaty

Korzystają nietypowo...

Z zasobów internetowych można korzystać na wiele sposobów:

 • z użyciem klawiatury, myszy lub ekranu dotykowego
 • na urządzeniu z dużym małym, mikroskopijnym ekranem lub w ogóle bez ekranu
 • w kolorze i monochromii
 • w ciemności, półmroku lub jaskrawym świetle
 • w ciszy lub hałasie
 • z użyciem agregatorów treści
 • z użyciem rozwiązań atypowych (Web TV, terminale tekstowe)

Poszukiwanie rozwiązań

Po dokonaniu zestawień możliwości należy znaleźć rozwiązania dla zdiagnozowanych problemów. Pomocne mogą być specyfikacje techniczne i współpraca ze szczególnymi grupami użytkowników.

Specyfikacje

Użyteczne w poszukiwaniu rozwiązań w obszarze technologii internetowych mogą być następujące specyfikacje:

 • Web Content Accessibility Guidelines
 • Authoring Tools Accessibility Guidelines
 • Accessible Rich Internet Applications dostępne na stronach Web Accessibility Initiative.

Interfejs i treść

Należy od początku mieć na uwadze, że zawartość serwisu internetowego składa się z dwóch elementów:

 • interfejsu użytkownika (stały)
 • treści (zmienna)

i do każdego należy podejść nieco inaczej.

Interfejs

Zaprojektowany prawidłowo może spełniać swoją rolę bardzo długo bez zmian. Zlecenie jego wykonania jest stosunkowo proste, bo ogranicza się do zażądania zgodności z WCAG i ewentualnie ARIA.

Treść

Treść jest dodawana na bieżąco i jej tworzenie wymaga wspomagania poprzez:

 • odpowiednie technologie
 • stosowanie standardów (ATAG)
 • przeszkolenie pracowników
 • cykliczną ewaluację

Technologie

Uniwersalne projektowanie determinuje stosowanie konkretnych technologii, które charakteryzują się:

 • otwartością
 • interoperacyjnością
 • dostępnością

Od środka

Serwis powinien być zaprojektowany uniwersalnie zarówno na zewnątrz, jak i od środka. Zarządzanie i tworzenie treści powinno być dostępne dla każdego rodzaju użytkownika i technologii.

Korzyści

Posiadanie serwisu internetowego zaprojektowanego w sposób uniwersalny niesie wiele korzyści:

 • nie trzeba dostosowywać go do różnych grup odbiorców
 • unika się uzależnienia od dostawcy
 • serwis jest odporny na błędy
 • serwis jest dobrze indeksowany w wyszukiwarkach
 • jest wygodny i użyteczny
 • nie różnicuje użytkowników

 Jacek Zadrożny