Kontrast

Tekst na stronie powinien być dobrze widoczny i łatwy do przeczytania, co oznacza duży kontrast tekstu do tła.

Kontrast ten jest obliczany obliczony matematycznie i podawany w postaci proporcji.

Prawidłowy minimalny obowiązujący nas kontrast według wytyczne WCAG, na poziomie  AA wynosi od 4,5 do 1. Podwyższony kontrast na poziomie AAA wynosi co najmniej 7 do 1.

Testowanie kontrastu tekstu

Testowanie kontrastu narzędziem Color Contrast Analyzer - kontrast czarnego tekstu na białym tle wynosi 21:1