Colour Contrast Analyser

Color Contrast Analyzer (CCA) pomaga określić czytelność tekstu i zbadać kontrast elementów graficznych strony.

Kontrast wedłyg wymagań WCAG 2.1:

Kryterium sukcesu na poziomie AA - 4,5:1 - obowiązuje instytucje publiczne

Kryterium sukcesu na poziomie AAA - 7:1

Strona programu Colour Contrast Analyser

Program Colour Contrast Analyser