Focus wokół elementów nawigacyjnych

Ułatwienie dla osób niedowidzących w postaci ramki, zaznaczającej wybrane elementy nawigacyjne na stronie takie jak pozycje menu, przyciski, pola formularzy.

Focus przemieszcza się po elementach strony za pomocą klawisza tabulacji TAB "do przodu" i Shift + TAB "do tyłu".

 

Focus wokół elementu nawigacyjnego