Logo dostępności

Symbol dostępności został zaprojektowany przez Dział Projektowania Graficznego Departamentu Informacji Publicznej ONZ w Nowym Jorku, na prośbę Wydziału Spotkań i Wydawnictwa Departamentu Zgromadzenia Ogólnego i Zarządzania Konferencją (MPD, DGACM) ONZ.

Globalny zasięg tego logo jest przenoszony przez koło, z symetryczną postacią połączoną, aby reprezentować harmonię między ludźmi w społeczeństwie. Ta uniwersalna postać ludzka z otwartymi ramionami symbolizuje włączenie ludzi o wszystkich umiejętnościach.

Logo dostępości

Logo dostępności zostało stworzone do użytku na drukowanych i elektronicznych produktach informacji publicznej w celu zwiększenia świadomości na temat problemów związanych z niepełnosprawnością i może być używane do symbolizacji produktów, miejsc i wszystkiego, co jest „przyjazne dla osób niepełnosprawnych” lub dostępne.

Logo dostępności zostało stworzone, aby przedstawiać dostępność dla osób niepełnosprawnych. Obejmuje to dostępność informacji, usług, technologii komunikacyjnych, a także dostęp fizyczny. Logo symbolizuje nadzieję i równy dostęp dla wszystkich.

Logo dostępności jest neutralne i bezstronne.

Logo dostepności w fontach awesome